Vandermeerschstraat 53
1030 Schaarbeek

Huurder worden

 INSCHRIJVINGEN 

Comme Chez Toi wijst woningen toe tegen lagere prijzen dan de tarieven die op de privémarkt van toepassing zijn.

Om  een van onze woningen te kunnen huren, moet u aan de toegangsvoorwaarden voldoen en een aanvraag voor een woning indienen.

Toegangsvoorwaarden

 

Om in het Register van de kandidaat-huurders te kunnen worden ingeschreven:

 • Wettelijk verblijven op het Belgisch grondgebied

 

 • De kandidaat-huurder moet meerderjarig, een ontvoogde minderjarige of een begeleid zelfstandig wonende minderjarige zijn. (De begeleid zelfstandig wonende minderjarige is de persoon die jonger dan achttien jaar is en die een maatregel voor begeleid zelfstandig wonen geniet die werd vastgesteld door de bevoegde dienst van jeugdbijstand, de Jeugdrechtbank of het OCMW)

 

 • Geen enkel gezinslid van de kandidaat-huurder mag de volle eigendom, het vruchtgebruik of opstal hebben van een onroerend goed met een woonbestemming

 

 • Het gezin van de kandidaat-huurder mag niet over een inkomen beschikken dat hoger ligt dan de drempelwaarde voor de inkomens die wordt gehanteerd voor de toekenning van een sociale woning, behalve als een schuldenbemiddeling werd aangegaan

 

 • Geen enkel gezinslid van de kandidaat-huurder mag schulden hebben of zijn huurverplichtingen ten opzichte van het SVK Comme Chez Toi niet zijn nagekomen

Een aanvraag voor een woning indienen

De woningaanvragen worden jaarlijks aanvaard van 1 januari tot 30 juni. Buiten die periode worden geen nieuwe aanvragen genoteerd.

De woningaanvragen moeten per post ingediend worden (formulier PDF hier) of via inschrijving online. Enkel volledige dossiers worden aanvaard.

Uw woningaanvraag moet samengesteld zijn uit:

 • het behoorlijk ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor een woning
 • een fotokopie van de identiteitskaarten van alle meerderjarige gezinsleden
 • een fotokopie van uw gezinssamenstelling
 • het bewijs van uw inkomsten (laatste aanslagbiljet, attest van het OCMW enz.)
 • eventueel de overeenkomst of het vonnis m.b.t. het hoederecht van de kinderen
 • elk ander document dat u nuttig acht (opzegging, ongezonde woning enz.).

Zodra we uw compleet dossier hebben ontvangen, sturen we u per post een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving, uw dossiernummer en uw inschrijvingsdatum.

Onvolledige dossiers worden integraal teruggestuurd naar de aanvrager, met de vermelding van het of de ontbrekende dossier(s). Opgelet: een onvolledig dossier kan in geen geval als een inschrijving gelden.

Woningaanvragen verstuurd per e-mail worden niet aanvaard.