Vandermeerschstraat 53
1030 Schaarbeek

Huurder worden

– LET OP :  GEEN INSCHRIJVINGEN IN 2022 en 2023 –

Comme Chez Toi wijst woningen toe tegen lagere prijzen dan de tarieven die op de privémarkt van toepassing zijn.

Om  een van onze woningen te kunnen huren, moet u aan de toegangsvoorwaarden voldoen en een aanvraag voor een woning indienen.

Toegangsvoorwaarden

Een aanvraag voor een woning indienen

De woningaanvragen worden jaarlijks aanvaard van 1 januari tot 30 juni. Buiten die periode worden geen nieuwe aanvragen genoteerd.

De woningaanvragen moeten per post ingediend worden. Alleen complete dossiers worden aanvaard.

Uw woningaanvraag moet samengesteld zijn uit:

  • het behoorlijk ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor een woning
  • een fotokopie van de identiteitskaarten van alle meerderjarige gezinsleden
  • een fotokopie van uw gezinssamenstelling
  • het bewijs van uw inkomsten (laatste aanslagbiljet, attest van het OCMW enz.)
  • eventueel de overeenkomst of het vonnis m.b.t. het hoederecht van de kinderen
  • elk ander document dat u nuttig acht (opzegging, ongezonde woning enz.).

Zodra we uw compleet dossier hebben ontvangen, sturen we u per post een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving, uw dossiernummer en uw inschrijvingsdatum.

Onvolledige dossiers worden integraal teruggestuurd naar de aanvrager, met de vermelding van het of de ontbrekende dossier(s). Opgelet: een onvolledig dossier kan in geen geval als een inschrijving gelden.

Woningaanvragen verstuurd per e-mail worden niet aanvaard.

 Geen inschrijvingen in 2022 en 2023