Een woningaanvraag indienen

Een woningaanvraag indienen is alleen toegelaat vanaf eerst januari tot en met 30 juni.

De woningaanvragen dienen per post te worden ingediend. Er wordt alleen rekening gehouden met volledige dossiers. U kan uw aanvraag per brief sturen.

Dit moet de volgende documenten bevatten:
- Het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend
- Een kopie van de identiteitskaarten van alle meerderjarigen van het gezin
- Een kopie van de gezinssamenstelling
- Een kopie van het laatste aanslagbiljet of een attest van een leefloontoekenning van het OCMW
- Eventueel de overeenkomst of het rechtsvonnis aangaande het gezag over de kinderen
- Alle andere documenten die u nuttig zou vinden voor het SVK

Na ontvangst van uw volledig dossier zal u per post de schriftelijke bevestiging ontvangen van uw inschrijving, uw dossiernummer alsook uw datum van inschrijving.

De onvolledige dossiers worden naar de aanvrager integraal teruggestuurd, met vermelding van het of de ontbrekende documenten. Opgelet, een onvolledig dossier komt in geen geval in aanmerking voor een inschrijving.

Het SVK aanvaardt geen enkele woningaanvraag per e-mail.

De huurwoningaanvraag download:

PDF - 349.4 kB